Sonda

Czy jesteś zainteresowany udziałem w projektach systemowych realizowanych przez MOPS w Żorach?

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 83

  Online
Obecnie jest 1 gość i 0 użytkowników online.
  Wyszukaj w serwisie

  Rok 2014: Projekt systemowy „Szansa dla Rodziny – program wsparcia dla rodzin korzystających z pomocy społecznej w Mieście Żory” :: środa, 21 maja 2014

Z dniem 1 stycznia 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach realizuje projekt systemowym „Szansa dla Rodziny – program wsparcia dla rodzin korzystających z pomocy społecznej w Mieście Żory”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W projekcie bierze udział 10 uczestników. Są to osoby dorosłe od 21 do 59 r.ż., bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń MOPS, które są niewydolni wychowawczo z uwagi na kumulację negatywnych zjawisk, które spowodowały ograniczenie władzy rodzicielskiej lub istnieje realne zagrożenie jej ograniczeniem.

Przeczytaj cały artykuł »


  Rok 2010: Zapraszamy na piknik profilaktyczny "Potrafię inaczej" :: poniedziałek, 21 czerwca 2010
Zapraszamy na piknik profilaktyczny "Potrafię inaczej".
Przeczytaj cały artykuł »


  Rok 2010: Ponowny nabór na stanowisko "Asystent Rodziny" :: czwartek, 20 maja 2010

PONOWNY NABÓR NA STANOWISKO „ASYSTENT RODZINY”


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach jest realizatorem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nazwa priorytetu: VII Promocja integracji społecznej, nawa działania : 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, nazwa poddziałania: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł projektu : „Szansa na przyszłość – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób korzystających z pomocy Społecznej w mieście Żory” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przeczytaj cały artykuł »


  Rok 2010: Nabór wykonawcy - Warsztaty i spotkania indywidualne z psychologiem. :: poniedziałek, 26 kwietnia 2010

Żory, dnia 26.04.2010r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach jest realizatorem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nazwa priorytetu: VII Promocja integracji społecznej, nawa działania : 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, nazwa poddziałania: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł projektu : „Szansa na przyszłość – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób korzystających z pomocy Społecznej w mieście Żory” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeczytaj cały artykuł »


  Rok 2010: Warsztaty psychologiczne: "Szkoła dla rodziców". :: wtorek, 06 kwietnia 2010

Żory, dnia 6.04.2010r.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach jest realizatorem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nazwa priorytetu: VII Promocja integracji społecznej, nawa działania : 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, nazwa poddziałania: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł projektu : „Szansa na przyszłość – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób korzystających z pomocy Społecznej w mieście Żory” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przeczytaj cały artykuł »


    123456   >